Ga naar de inhoud

Creatief en innovatief ondernemen

zi helpt ondernemers met de hele cyclus van conceptontwikkeling en financiering tot en met vermogensbeheer en verantwoording.
Vooral in meerjarige programma’s is het handig als er één partij is die niet alleen planning en ontwikkeling maar ook voortgang, voorstellingsvermogen en uitwisseling van ervaringskennis bewaakt.
Zo wordt ook een kleine organisatie steeds effectiever, de planning realistischer en de ruimte voor vernieuwing groter.

De afgelopen dertig jaar heeft zi gewerkt voor (beursgenoteerde) ondernemingen en nieuwe bedrijven in de Verenigde Staten, Singapore, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Finland, Zwitserland, Hongarije, Duitsland, Engeland, België, Frankrijk, Spanje, Italië en Nederland. Sinds 2001 werkt zi weer in Nederland, vooral voor familiebedrijven, coöperaties, culturele ondernemers, nieuwe media, startende en innovatieve bedrijven met een DGA aan het hoofd. Ondernemers en ondernemingen waar intrinsieke motivatie centraal staat en inhoudelijke doelstellingen net zo belangrijk zijn als commerciële. Juist zij hebben baat bij strategische kaders voor doelgerichtheid, effectiviteit op de langere termijn en optimale inzet van schaarse middelen. Sinds 2008 zijn de meeste opdrachtgevers van zi ondernemers in de creatieve sector die met steeds minder middelen steeds meer moeten produceren.