Cultureel ondernemen

NBA helpt cultureel ondernemers met de hele cyclus van conceptontwikkeling en financiering tot en met verantwoording.
Vooral in meerjarige programma’s is het handig als er één partij is die niet alleen planning en ontwikkeling maar ook voortgang, voorstellingsvermogen en uitwisseling van ervaringskennis bewaakt.
Zo wordt ook een kleine organisatie steeds effectiever, de planning realistischer en de ruimte voor artistieke vernieuwing groter.
En als het op productieprecisie aankomt halen we P22 (NAMG bv) er bij.