Meteen naar de inhoud

verenigd

Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman doet al decennia onderzoek naar de manier waarop mensen beslissingen nemen. Daarin onderscheidt hij twee denksystemen. Een snel systeem, gebaseerd op intuïtie en emotie, en een langzaam systeem, gebaseerd op analyse en afweging.

In de meeste situaties vertrouwen mensen blindelings op hun snelle systeem. Als zijn een beslissing moeten verklaren kunnen zijn die perfect onderbouwen, met achteraf geconstrueerde analyses en afwegingen. Maar op het moment van beslissen spelen die analyses meestal geen rol. Nog voordat het langzame denksysteem kan beginnen met afwegen heeft het snelle denksysteem al een voorkeur bepaald. Dat is de intuïtieve keuze, waar moeilijk meer vanaf te komen is. Dat verklaart waarom mensen in veel situaties niet de beste keuze maken. Of moeite hebben om hun keuze te onderbouwen. En zoals Dan Gardner liet zien in Future Babble kunnen we ook niet vertrouwen op de generieke voorspellingen van bekende experts.

Perspectieven
Wilt u beslissingen uit intuïtie en overdenking, van belanghebbenden én experts verenigen? Neem dan contact op met 7A voor een perspectievendiagnose.

7A verenigt perspectieven en denksystemen. Helpt met analyse en verklaring. Vooraf en achteraf.