Meteen naar de inhoud

Scherpte

Probleemverkleining
Vaak is een probleem niet zo groot of onoverkomelijk als het lijkt. Maar het omgekeerde komt ook voor. Onverwachte uitkomsten, onbedoelde consequenties, ontoereikende middelen, overhaaste beslissingen en onvoorziene omstandigheden kunnen roet in het eten gooien. Waar te beginnen? zi helpt bij identificatie van problemen, voordat ze zich voordoen, en maakt ze één voor één klein.

Aanscherping
Elke beslissing heeft gevolgen. Iedere keuze vormt de context voor volgende beslissingen. In het verleden gemaakte keuzes hebben consequenties voor toekomstige mogelijkheden.
Het is niet voldoende om louter consistente keuzes te maken, met een zo klein mogelijk kans op onbedoelde cumulatieve gevolgen. Want als de omstandigheden veranderen, komen alle eerdere keuzes in een nieuw daglicht te staan. Een foute keuze is niet zomaar ongedaan te maken. Het is dus van belang de strategische keuzecontext periodiek tegen het licht te houden en het perspectief te blijven aanscherpen.

Diagnose
Heeft u naar uw gevoel te weinig keuzes? Of juist te veel? Zijn alle doelen duidelijk? Ontbreekt de context om keuzes verklaarbaar te maken? Heeft u een rapport waar u niets mee kunt? Heeft uw strategie een stresstest nodig? Moet uw investeringskapitaal beter worden benut? Neem dan contact op met zi voor een diagnose.