Meteen naar de inhoud

draagvlak monitor

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Maar niet als het op onderhandelen aankomt. Of op het vinden van consensus. Het delen van een visie. Ondanks aanzetten voor Polderen 3.0 maakt elke partij die aan tafel bijschuift het moeilijker om tot overeenstemming te komen. Zo worden federaties onbestuurbaar, coalities fragiel, en blijft de uitkomst van crowdfunding onzeker. En al is het vormen van een nieuwe coöperatie juridisch-organisatorisch eenvoudig geworden, het blijft inhoudelijk een hele kluif.

Hoe moet dat eigenlijk, belangen afwegen, draagvlak vormen en haalbaarheid peilen als iedereen een ander doel voor ogen heeft?
zi co-creatie ontwikkelde een instrument om draagvlak op negen niveaus> te meten en te monitoren. Met dat perspectief is het mogelijk om samenwerkingsgroepen te vormen die vanaf de start dezelfde kant op gaan.
In goed gealigneerde groepen werken de actoren niet tegen of langs elkaar heen, maar werkt iedereen vanuit een gedeelde visie met overeenstemming over inzet en motivatie aan hetzelfde doel. Ongeacht afkomst, vermogen of belang.

Op een lijn brengen
Moet u meer belangen op een lijn brengen? Zitten daar ogenschijnlijk onverenigbare belangen tussen? Neem dan contact op met 7A.