strategisch focus

Staat u voor een moeilijke keuze?
7A [nba] biedt perspectief.

Wie concurreert moet zich onderscheiden. Opvallen. Betere resultaten boeken dan anderen.
Wie zich wil onderscheiden moet anders zijn en anders handelen. Sterker gemotiveerd, slimmer, sneller, wendbaarder, beter voorbereid, zonder twijfels of aarzelingen, beter schaalbaar, …
7A helpt ondernemers en ondernemingen met het maken van strategisch onderscheid. En ziet erop toe dat dat zo blijft.
7A helpt bij vorming en beheer van investeringskapitaal, strategische opties, wendbaarheidsbuffers en programma portfolio’s.

Probleemverkleining
Vaak is een probleem niet zo groot of onoverkomelijk als het lijkt. Maar het omgekeerde komt ook voor. Onverwachte uitkomsten, onbedoelde consequenties, ontoereikende middelen, overhaaste beslissingen en onvoorziene omstandigheden kunnen roet in het eten gooien. Waar te beginnen? 7A helpt bij identificatie van problemen, voordat ze zich voordoen, en maakt ze één voor één klein.

Aanscherping
Elke beslissing heeft gevolgen. Iedere keuze vormt de context voor volgende beslissingen. In het verleden gemaakte keuzes hebben consequenties voor toekomstige mogelijkheden.
Het is niet voldoende om louter consistente keuzes te maken, met een zo klein mogelijk kans op onbedoelde cumulatieve gevolgen. Want als de omstandigheden veranderen, komen alle eerdere keuzes in een nieuw daglicht te staan. Een foute keuze is niet zomaar ongedaan te maken. Het is dus van belang de strategische keuzecontext periodiek tegen het licht te houden en het perspectief te blijven aanscherpen.

Acceleratie
U heeft een gouden idee, een werkend concept, een stevig prototype en een eerste klant. Wat nu? Waarin moet u investeren? Wordt uw partner straks uw concurrent? Is het product wel helemaal klaar voor de markt? Gaan anderen met uw vondst aan de haal? Waar moet u zelf op concentreren? Bent u liever uitvinder, ondernemer of manager? Hoe nu verder? 7A zet de strategische opties op een rij, helpt bij het uitzetten van de koers en initieert de acceleratie.

Strategie en resultaat
7A helpt pioniers en ondernemers bij het maken en realiseren van strategie, structuren en systemen. Van idee en visie naar focus op concrete doelen en meetbare resultaten. Haalbare plannen, duurzame transities, opschalen van concept naar product, markt en tevreden klanten.
7A helpt bestuurders die strategische beslissingen moeten nemen. Niet voor een eenmalig succes maar voor de continuïteit. Om productontwikkeling en programmafinanciering in goede banen te leiden. Om succesvolle experimenten en projecten om te zetten in duurzame ondernemingen. Om de context voor nieuwe kansen te optimaliseren.


7A helpt ondernemers en bestuurders die strategische beslissingen moeten nemen. Om in te spelen op veranderingen, op het juiste moment, met de juiste middelen.

Actieve vermogens
Naarmate de wereld sneller verandert is “business as usual” steeds minder een reële optie. 7A activeert verborgen vermogens en latente talenten.
In de afgelopen 25 jaar heeft 7A gewerkt voor (beursgenoteerde) ondernemingen en nieuwe bedrijven in de Verenigde Staten, Singapore, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Finland, Zwitserland, Hongarije, Duitsland, Engeland, België, Frankrijk, Spanje, Italië en Nederland. Sinds 2003 werkt 7A vooral voor familiebedrijven, coöperaties, culturele ondernemers en innovatieve bedrijven met een DGA aan het hoofd.

Diagnose
Heeft u naar uw gevoel te weinig keuzes? Of juist te veel? Ontbreekt de context om een verklaarbare keuze te maken? Heeft u een rapport waar u niets mee kunt? Heeft uw strategie een stresstest nodig? Moet uw investeringskapitaal beter worden beheerd? Neem dan contact op met 7A voor een diagnose.